Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií

Číslo kurzu

106101

Termín
06.10.2022 9:00 - 16:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

30.09.2022

Kapacita

Volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
8 hodin
Určeno
učitelům 1. stupně ZŠ, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga
Lektor

PaedDr. Renata Wolfová

Akreditace

MSMT-46241/2020-3-152

Garant

Bc. et Bc. Marcela Pavlová

pavlova@kkivi.cz

Popis Kurzu

Seminář přibližující nejčastější obtíže při rozvoji matematických představ, jejich příčiny, průběh a souvislosti. Souvislosti na straně žáka - kognitivní, percepční a osobnostní faktory, na straně metodického vedení - ŠVP - volba posloupnosti učiva, metodika výuky, metodická úskalí. Diagnostika - rychlá orientační kvalitativní diagnostika předmatematických a matematických dovedností na 1. stupni ZŠ. Pedagogická intervence, reedukace. Metodika pro děti bez představ o desítkové soustavě, s neporozuměním poziční hodnotě číslic v čísle. Neefektivní postupy při numerických operacích sčítání a odčítání. Neporozumění operacím násobení a dělení. Neschopnost řešit komplexní aritmetické úlohy. Nezvládnutí zvyšujícího se objemu učiva, nepochopení souvislostí a hrozba školního selhání až rezignace na výuku. Modelování mentální činnosti prostřednictvím barevných hranolů, sítí s grafickým uspořádáním čísel. Materiály pro diagnosticko-intervenční pomoc dětem, podklady a doporučení pro preventivní opatření, plán pedagogické podpory. Strukturovaný, systematický a multisenzoriální přístup.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 600 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Matematika, fyzika, přírodověda