Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Třídní učitel na střední škole aneb Hodnotím třídu a vypouštím ji do světa dospělých

Číslo kurzu

101202

Termíny
08.02.2023 9:00 - 17:30 hodin
13.03.2023 9:00 - 17:30 hodin
01.06.2023 9:00 - 17:30 hodin
02.06.2023 9:00 - 17:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

12.01.2023

Kapacita

Poslední 3 místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
32 hodin
Určeno
třídním učitelům SŠ (nejlépe posledních ročníků)
Lektor

Mgr. Karel Opravil, Mgr. Renata Čermáková a Mgr. Eva Šreibrová

Akreditace

Program není akreditován MŠMT

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@kkivi.cz

722569515

Popis Kurzu

Vzdělávací program Třídní učitel na střední škole si klade za cíl poskytnout stávajícím či budoucím třídním učitelům možnost seznámit se či si ujasnit, co smysluplné třídnictví obnáší. Provází třídní učitele čtyřletým obdobím od prvního seznámení se s novými tvářemi až po předávání maturitních vysvědčení. Je sestaven do 4 nezávislých vzdělávacích modulů - Začínám s novou třídou, Žiji se svou třídou, Řeším nestandardní situace ve třídě, Hodnotím třídu a vypouštím ji do světa dospělých, které budou v období r. 2021 - 2023 postupně nabízeny a na něž se lze hlásit samostatně, ačkoliv je doporučováno absolvování celého programu. Cílem čtvrtého 40hodinového modulu Hodnotím třídu a "vypouštím" ji do světa dospělých je posílit kompetence třídních učitelů ve fázi ukončování studia žáky jejich třídy. Zaměřit jejich pedagogické a profesionální působení tak, aby dokázali podněcovat a motivovat žáky k přípravě na závěrečné zkoušky. Aby zvládali náročnou administraci spojenou s realizací těchto zkoušek a zároveň při jejich realizaci dokázali své žáky povzbudit, nestresovat apod. Víc než kdy jindy je třídní učitel v posledním ročníku častým řečníkem na veřejnosti, a proto je dalším cílem pomoci s přípravou veřejných vystoupení různého druhu a trénink řečnických dovedností. Posílit kompetence k vystoupení třídního učitele v různých rolích spojených s ukončením studia žáků jeho třídy. 4.1. Mgr. Opravil 17. 1. 2023 (út) 8 hodin a) Třídnická hodina v posledním ročníku studia na střední škole. b) Třídní učitel jako průvodce obdobím přípravy na maturitu/učňovské zkoušky a volbou další cesty po absolvování SŠ. 4.2. Mgr. Opravil 8. 2. 2023 (st) 8 hodin a) Sebeprezentace učitele na veřejnosti v různých společenských situacích spojených s ukončením studia žáků třídy. b) Sebehodnocení třídního učitele jako příprava na další třídnictví. c) Psychohygiena třídního učitele + zadání praktické aktivity pro dvoudenní výjezdní setkání. 4.3. Mgr. Čermáková. Mgr. Šreibrová - 13.3. 2023 (Po) 8 hodin a) Třídní učitel jako administrátor maturitních / učňovských zkoušek, povinnosti třídního učitele v období přípravy a realizace maturitních / učňovských zkoušek a jejich legislativní rámec. b) Hodnocení třídy a prezentace výsledků studijního snažení. 4.4. Mgr. Opravil - 1. - 2.6.2023 (Čt-Pá) 16 hodin Relaxační pobyt spojený s nácvikem relaxačních technik a s prezentací zadaných výstupů spojených s ukončením studia žáků

Poznámka

Program není akreditován MŠMT ČR a je financován z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl