Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Stres a prevence syndromu vyhoření

Číslo kurzu

101114

Termíny
09.11.2023 8:30 - 15:00 hodin
10.11.2023 8:30 - 15:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

15.10.2023

Kapacita

Poslední volné místo

Místo

Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
16 hodin
Určeno
ředitelům a dalším vedoucím pedagogikým pracovníkům, učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, speciálních škol, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, asistentům pedagoga
Lektor

PhDr. Petra Vávrová, MBA

Akreditace

MSMT-21528/2021-3-765

Garant

Bc. Kateřina Krtičková, DiS.

krtickova@kkivi.cz

722569515

Popis Kurzu

Dvoudenní praktický seminář zaměřený na problematiku stresu a prevenci syndromu vyhoření. Druhy stresu, inventář životních událostí, osobnostní faktory náchylnosti ke stresu, důsledky, typy osobnosti. Syndrom vyhoření, rizika a příčiny vzniku, syndrom vyhoření v psychosomatickém kontextu, roviny a důsledky. Prevence - smysl života, psychohygiena, mindfulness. Zásady psychohygieny - životospráva, pozitivní myšlení, optimistický životní scénář. Emoce v psychosomatickém kontextu, význam emocí, složky, způsoby vyjadřování, autoregulace a ventilace, důsledky potlačování emocí. Efektivní komunikace - reakce na stres v zátěžových komunikačních situacích, copingové dovednosti. Nácvik vybraných relaxačních a zklidňujících cvičení - autogenní trénink, progresivní svalová relaxace dle Jacobsona.

Poznámka

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023. Osvědčení bude účastníkům vydáno po absolvování celého semináře.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl