Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Psychické problémy u dětí a žáků ve školním prostředí

Číslo kurzu

101108

Termíny
07.10.2023 9:00 - 16:00 hodin
08.10.2023 9:00 - 16:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

20.09.2023

Kapacita

Žádná volná místa

Místo

Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
16 hodin
Určeno
učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatelům školských zařízení, výchovným poradcům, metodikům prevence, pedagogům volného času
Lektor

PhDr. Nora Gavendová

Akreditace

MSMT-13010/2022-3-608

Garant

Bc. Kateřina Krtičková, DiS.

krtickova@kkivi.cz

722569515

Popis Kurzu

Dvoudenní pracovní seminář zaměřený na seznámení s charakteristikou psychických poruch a se současnými možnostmi terapeutické intervence. Úzkostné poruchy - fobie, obsedantně kompulzivní porucha, posttraumatická stresová porucha a jejich terapie. Schizofrenie - a její terapie. Poruchy nálady (afektivní poruchy) - mánie, deprese, bipolární porucha a jejich terapie. Poruchy osobnosti - a jejich terapie. Nejčastější poruchy v dětském a adolescentním věku - ADHD, poruchy chování, poruchy autistického spektra, mentální anorexie, fenomén sebepoškozování a možnosti terapie. Rozbor kazuistik a diskuse. Nejedná se o psychoterapeutický výcvik s možností následného uplatňování psychoterapie v pedagogické praxi.

Poznámka

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Termíny
07.10.2024
12.11.2024
13.12.2024
Místo konání
Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou
Lektor
Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.
Časová dotace
17 vyučovacích hodin
1 600 Kč/ celkem za všechna setkání
Volná místa
Detail kurzu