Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Psychické problémy u dětí a žáků ve školním prostředí

Číslo kurzu

101108

Termíny
07.10.2023 9:00 - 16:00 hodin
08.10.2023 9:00 - 16:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

20.09.2023

Kapacita

Žádná volná místa

Místo

Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
16 hodin
Určeno
učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatelům školských zařízení, výchovným poradcům, metodikům prevence, pedagogům volného času
Lektor

PhDr. Nora Gavendová

Akreditace

MSMT-13010/2022-3-608

Garant

Bc. Kateřina Krtičková, DiS.

krtickova@kkivi.cz

722569515

Popis Kurzu

Dvoudenní pracovní seminář zaměřený na seznámení s charakteristikou psychických poruch a se současnými možnostmi terapeutické intervence. Úzkostné poruchy - fobie, obsedantně kompulzivní porucha, posttraumatická stresová porucha a jejich terapie. Schizofrenie - a její terapie. Poruchy nálady (afektivní poruchy) - mánie, deprese, bipolární porucha a jejich terapie. Poruchy osobnosti - a jejich terapie. Nejčastější poruchy v dětském a adolescentním věku - ADHD, poruchy chování, poruchy autistického spektra, mentální anorexie, fenomén sebepoškozování a možnosti terapie. Rozbor kazuistik a diskuse. Nejedná se o psychoterapeutický výcvik s možností následného uplatňování psychoterapie v pedagogické praxi.

Poznámka

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Akreditováno
Časová dotace
120 hodin
15 000 Kč /celé studium
Volná místa
Detail kurzu