Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Strategie vyšetřování šikany/ZDARMA

Číslo kurzu

101123

Termíny
07.12.2023 9:00 - 14:30 hodin
08.12.2023 9:00 - 14:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

01.12.2023

Kapacita

Žádná volná místa

Místo

Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
12 hodin
Určeno
učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ, metodikům prevence a vychovatelům školských zařízení
Lektor

Mgr. Jiří Maléř

Akreditace

MSMT-8540/2023-6-331

Garant

Bc. et Bc. Marcela Pavlová

pavlova@kkivi.cz

Popis Kurzu

Dvoudenní seminář pro učitele 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU, metodiky prevence a vychovatele školských zařízení zaměřený na téma šikany. 1. den (6 hodin) Vzdělávací, modelový seminář seznámí pedagogy z různých stupňů škol s teoretickým úvodem do problematiky, rozšíří praktické znalosti, a dovednosti v oblasti prevence šikany. Seminář je zaměřený na základní fakta, rozlišení šikany od škádlení. Poukazuje na vývojová stádia šikanování a odkazuje na nejčastější chyby při zásahu proti šikanování. Součástí semináře je i práce s filmem, natočeným podle skutečných událostí. 2. den (6 hodin) Seminář nabízí rozšíří praktické znalosti a dovednosti v oblasti prevence šikany a ukáže prostřednictvím ukázek her, praktických příkladů a prožitkových technik jak lze pracovat s problémovou skupinou nebo třídou. Seminář odkazuje na vyšetřování šikany podle Dr. Koláře. Metody práce s agresorem a obětí. Sociometrii a její využití. Dává praktické návody možných metod práce se skupinou. Zabývá se tématikou intervence, strategie, modelové situace, psychohry.

Poznámka

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl