Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Závislosti u žáků a zvládání obtížných situací při práci se žáky

Číslo kurzu

101104

Termíny
15.09.2023 9:00 - 14:30 hodin
18.09.2023 9:00 - 14:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

11.09.2023

Kapacita

Volná místa

Místo

Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
12 hodin
Určeno
pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, vychovatelům školských zařízení a metodikům prevence
Lektor

Mgr. Martin Kaliba, Ph.D. a Mgr. Michal Klapal

Akreditace

MSMT-8540/2023-6-331

Garant

Bc. Kateřina Krtičková, DiS.

krtickova@kkivi.cz

722569515

Popis Kurzu

Dvoudenní seminář seznamuje v první části se současným pohledem na látkové i nelátkové závislosti, se kterými je možné se setkat u žáků. Základní přehled, příklady různých podob nelátkových závislostí - závislosti na procesech (gambling, kleptomanie, závislost na jídle, nakupování), technologické závislosti, workholismus, příčiny a zvláštnosti jejich projevů u žáků. Nové trendy v oblasti závislostí u žáků, příčiny jejich přitažlivosti pro současnou mladou generaci. Náměty k metodické podpoře učitelů - jak žákům (ne)předávat informace o návykových látkách a závislostech obecně, jaké strategie jsou efektivní. V druhé části se seminář zaměří na možnosti předcházení a řešení problémů při práci s žáky s problematickým chováním v pedagogické praxi, nabídne možnosti vhodného jednání a způsoby reagování pedagoga v krizových situacích. Vymezení nejčastějších projevů nevhodného a rizikového chování, jejich kořenů, příčin a souvislostí, možná prevence. Vedení rozhovoru, konstruktivní a destruktivní prvky komunikace.

Poznámka

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023. Osvědčení bude vydáno po absolvování obou částí.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Termíny
09.11.2023
23.11.2023
30.11.2023
07.12.2023
14.12.2023
25.01.2024
Místo konání
Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové - Pražské Předměstí
Lektor
kolektiv odborných lektorů
Akreditováno
Časová dotace
102 hodiny
13 000 Kč /celé studium
Volná místa
Detail kurzu