Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Děti s hyperaktivitou v MŠ a ZŠ

Číslo kurzu

501105

Termín
14.11.2023 9:00 - 14:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

07.11.2023

Kapacita

Poslední 4 místa

Místo

Pražská 931, Náchod

Navigovat sem

Časová dotace
6 hodin
Určeno
učitelům MŠ, ZŠ, škol zřízených podle §16, speciálním pedagogům, výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení
Lektor

Mgr. Jaroslava Budíková

Akreditace

MSMT-34765/2022-3-184

Garant

Bc. Kateřina Krtičková, DiS.

krtickova@kkivi.cz

722569515

Popis Kurzu

Seminář přiblíží, jak pracovat s dítětem či žákem s hyperaktivitou. Formou prožitku účastníci lépe porozumí specifikům v chování těchto dětí. Porozumění situaci dítěte s ADHD. Příčiny, projevy ADHD. Současné trendy v přístupu k problematice ADHD - u nás i ve světě. Specifikace typických projevů ADHD v chování dítěte. Možnosti řešení problémových situací - praktické ukázky, kazuistické rozbory, modelové situace. Spolupráce s rodiči dětí s ADHD, soužití s vrstevníky, korigování projevů ADHD včetně nácviku sebekontroly. Nácvik efektivní komunikace s dětmi, jednoduché relaxační techniky. Inkluze v běžném kolektivu, formy a metody práce se třídou nebo se skupinou. Materiály a pomůcky vhodné pro práci s dětmi s ADHD.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 200 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl