Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Studium pro asistenty pedagoga - finančně podpořeno organizací UNICEF

Číslo kurzu

101106

Termíny
20.09.2023 9:00 - 17:00 hodin
21.09.2023 9:00 - 17:00 hodin
06.10.2023 9:00 - 17:00 hodin
20.10.2023 9:00 - 16:30 hodin
27.10.2023 9:00 - 16:30 hodin
03.11.2023 9:00 -16:30 hodin
10.11.2023 9:00 -14:30 hodin
15.11.2023 9:00 - 15:30 hodin OMJ
24.11.2023 9:00 - 16:00 hodin
01.12.2023 9:00 - 17:00 hodin (+ test)
23.01.2024 9:00 - 13:30 hodin obhajoby
24.01.2024 9:00 - 13:30 hodin obhajoby
Uzávěrka přihlášek

15.09.2023

Kapacita

Poslední volné místo

Místo

Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
120 hodin
Určeno
pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání
Lektor

kolektiv odborných lektorů

Akreditace

MSMT-5831/2022-3-386

Garant

Ing. Jaroslav Jirásko, MBA

jirasko@kkivi.cz

Popis Kurzu

Kvalifikační studium, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., § 20 zákona 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a standardu MŠMT (80 hodin teorie, 40 hodin praxe). Obsahuje 4 tematické okruhy: Škola, školní práce a role asistenta pedagoga. Podpora péče o žáka. Systém péče o žáka. Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga. Studium dále zahrnuje odbornou stáž ve škole nebo školském zařízení a je ukončeno testovou zkouškou a obhajobou závěrečné práce.

Poznámka

Termín semináře k tématu dítě s odlišným mateřským jazykem - povinný pro české studenty s maturitou bude 5.12.2023 a termín obhajob závěrečných prací 23. a 24. leden 2024. Závěrečné práce budou odevzdány do 20.12.2023, záznamy o praxi do 12.1.2024. Ukrajinským studentům bude jednou týdně poskytována jazyková podpora v českém jazyce formou Microsoft Teams, zahájena bude již před začátkem studia v pátek 15. a 22. září 2023 od 18:00 do 19:00 hodin, další termíny dle dohody. Ukrajinským studentům bude díky podepsání smlouvy UNICEF s MŠMT účastnický poplatek zcela hrazen. Čeští studenti, kteří mají maturitní zkoušku, budou hradit jen podíl 2000,- Kč. Češti studenti bez maturity hradí původní vložné 11 000 Kč v plné výši.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Termín
27.11.2024
Místo konání
Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové
Lektor
Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
Časová dotace
8 vyučovacích hodin
1 800 Kč
Volná místa
Detail kurzu