Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Právní vědomí ředitele školy - webinář

Číslo kurzu

100112

Termín
06.12.2023 8:30 - 14:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

30.11.2023

Kapacita

Volná místa

Místo

On-line

Časová dotace
6 hodin
Určeno
ředitelům a vedoucím pedagogickým pracovníků MŠ a ZŠ
Lektor

Mgr. Karel Bárta

Akreditace

MSMT-28418/2022-3-1003

Garant

Bc. Kateřina Krtičková, DiS.

krtickova@kkivi.cz

722569515

Popis Kurzu

Webinář zprostředkuje poznatky v oblasti legislativy - Zákon č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon, v aktuálním znění. Obecná ustanovení, vzdělávací programy, hodnocení škol a školských zařízení, práva a povinnosti dětí, žáků a zákonných zástupců žáků, práva a povinnosti pedagogických pracovníků, vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření, úprava obsahu, hodnocení a očekávaných výstupů, využití asistenta pedagoga, revize, výchovná opatření, vzdělávání dětí a žáků nadaných, individuální vzdělávací plán, vzdělávání cizinců, dokumentace škol. Jak upravit školní řád a vnitřní řád, co má obsahovat výroční zpráva. Předškolní vzdělávání, cíle předškolního vzdělávání, organizace předškolního vzdělávání, zápis k předškolnímu vzdělávání, povinnost předškolního vzdělávání, individuální vzdělávání dítěte. Základní vzdělávání, zápis k povinné školní docházce, cíle základního vzdělávání, individuální vzdělávání žáka, hodnocení výsledků vzdělávání žáků, řešení přestupků zákonných zástupců. Česká školní inspekce, činnost a výstupy. Pracovní řád, prováděcí vyhlášky, aplikace autorského zákona a občanského zákoníku ve školství. V závěrečné části bude dán prostor pro odbornou diskuzi.

Poznámka

K realizaci webináře bude využita aplikace Microsoft Teams pro školy, která je podporována prohlížečem Google Chrom a Edge.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 200 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Školský management