Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Řeč těla. Neverbální komunikace

Číslo kurzu

101113

Termín
23.10.2023 9:00 - 14:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

19.10.2023

Kapacita

Žádná volná místa

Místo

Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
5 hodin
Určeno
učitelům MŠ, ZŠ, speciálních škol, ZUŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času
Lektor

Mgr. Svatava Vyhlídalová

Akreditace

MSMT-21528/2021-3-765

Garant

Bc. Lucie Valášková, DiS.

valaskova@kkivi.cz

601230226

Popis Kurzu

Seznámení účastníků semináře s možnostmi neverbální komunikace a nutnost jejího porozumění pro sledování sociálního, emočního, kognitivního vývoje dětí a žáků. Vizuální signály. Gestikulace, gesta jako symboly, gesta ve vztahu k rozvoji řeči, využití v komunikaci, v učení a ve vztahu kognitivní zátěže. Pohled (výrazy obličeje); pohled jako známka vědění, pohled a duševní vývoj, pohled jako komunikační prostředek, zraková komunikace. Dotyk, sociální vývoj a vazba - pravidla a děti, zdroje úzkosti související s dotykem. Formou hry a prožitku možnost rozvíjet kvalitu sociálních vztahů dětí a žáků a kvalitu jejich sociálně emočního vývoje (rozlišovat výrazy tváře, radost, překvapení, brát na vědomí tzv. komunikační vodítka jako celek, včetně záměrnosti, vizuálních signálů, naučené komunikace). V průběhu vzdělávacího programu budou zohledněny věkové rozdíly dětí a žáků, se kterými účastníci pracují.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 000 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Akreditováno
Časová dotace
120 hodin
15 000 Kč /celé studium
Volná místa
Detail kurzu
Termíny
09.11.2023
23.11.2023
30.11.2023
07.12.2023
14.12.2023
25.01.2024
Místo konání
Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové - Pražské Předměstí
Lektor
kolektiv odborných lektorů
Akreditováno
Časová dotace
102 hodiny
13 000 Kč /celé studium
Volná místa
Detail kurzu
Termín
23.10.2023
Místo konání
VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod koželuhy 100
Lektor
Mgr. Helena Zitková, Ph.D. a Mgr. Martina Hezká - několikanásobná semifinalistka soutěže Global Teacher Prize
Časová dotace
4 hodiny
1 000 Kč
Volná místa
Detail kurzu