Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost /1. semestr

Číslo kurzu

101118

Termíny
09.11.2023 9:00 - 15:30 hodin, zahájení studia
23.11.2023 9:00 - 16:15 hodin
30.11.2023 9:00 - 15:30 hodin
07.12.2023 9:00 - 16:15 hodin
14.12.2023 9:00 - 15:30 hodin
11.01.2024 9:00 - 16:15 hodin
18.01.2024 9:00 - 16:15 hodin
25.01.2024 9:00 - 15:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

30.10.2023

Kapacita

Žádná volná místa

Místo

Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové - Pražské Předměstí

Navigovat sem

Určeno
pedagogickým pracovníkům s minimálně středním vzděláním s maturitní zkouškou
Lektor

kolektiv odborných lektorů

Akreditace

MSMT- 13408/2023-5-481

Garant

Ing. Stanislava Stierandová

stierandova@kkivi.cz

720516096

Popis Kurzu

Dvousemestrové studium k získání kvalifikace pedagoga volného času podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a dle standardu č. j. MSMT-42447/2013 v rozsahu 120 hodin. Obsahuje 3 vzdělávací moduly - Základy obecné pedagogiky a didaktiky, Základy psychologie, Základy pedagogiky volného času + nepovinný seminář k vypracování závěrečné práce. Je zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a zkouškou. Úspěšný absolvent získá osvědčení k doložení kvalifikace pro výkon práce pedagoga volného času a asistenta pedagoga (absolventi VOŠ nebo VŠ i pro výkon vychovatele).

Poznámka

Pokračování studia ve 2. pololetí šk. roku 2023/2024, a to v termínech: 8. 2., 22. 2., 29. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4. 2024. Termín záv. zkoušky 23. 5. 2024. Změna termínů vyhrazena. S sebou noste přezůvky.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 15 000 Kč /celé studium bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl