Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Podpůrná opatření v praxi

Číslo kurzu

101123

Termín
05.11.2024 9:00 - 15:45 hodin
Uzávěrka přihlášek

30.10.2024

Kapacita

Volná místa

Místo

Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
8 vyučovacích hodin
Určeno
učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatelům ŠD, AP, vedení škol
Lektor

Mgr. Ing. Marta Kozdas, Ph.D.

Akreditace

Program není akreditován MŠMT

Garant

Bc. et Bc. Marcela Pavlová

pavlova@kkivi.cz

Popis Kurzu

Účastníci se seznámí se základními legislativními normami vycházejících z novely školského zákona roku 2016. Obsahem budou podpůrná opatření 1. - 5. stupně, poskytování poradenských služeb, spolupráce s rodiči, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními. Důkladně bude probrán plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán a zajištění speciálně pedagogické péče. Účastníci se také seznámí se základními předpoklady výkonu funkce asistenta pedagoga.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 800 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl