Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Akademie soudobých dějin - změna prvního termínu z 26. 2. na 4. 3. 2024

Číslo kurzu

105207

Termíny
04.03.2024 10:30 - 14:30 hodin
18.03.2024 9:00 - 13:30 hodin
29.04.2024 9:00 - 13:30 hodin
27.05.2024 9:00 - 13:30 hodin
24.06.2024 9:00 - 13:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

02.03.2024

Kapacita

Volná místa

Místo

Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
25 hodin (5 setkání po 5 hodinách)
Určeno
učitelům dějepisu a společenských věd na ZŠ, SŠ
Lektor

Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.

Akreditace

Program není akreditován MŠMT

Garant

Mgr. Jakub Sofka

sofka@kkivi.cz

722569514

Popis Kurzu

Cílem cyklu je prohloubit metodické kompetence učitelů v oblasti výuky soudobých dějin. Učitelé si prohloubí schopnost definovat vzdělávací cíle v souladu s aktuálnímu kurikulárními trendy (připravované revize RVP ZV), s konceptem oborové gramotnosti v oblasti dějepisu (historická gramotnost) a zásadami badatelské výuky. Prohloubí svou schopnost pracovat s různými typy historických pramenů (vzpomínky, karikatury, audiovizuální zdroje, plakáty, fotografie atp.). Dozví se, jak poskytovat efektivní zpětnou vazbu a stanovovat si hodnotící kritéria v závislosti na potřebách svých žáků. Podmínkou účasti je kontinuální práce během kurzu. Nejedná se primárně o souhrn jednotlivých kurzů, ale jeden kurz, rozdělený do pěti témat, přičemž souběžně se setkáváním aplikují účastnící se učitelé konkrétní podněty získané v rámci setkávání ve své výuce a na dalším setkávání tuto svou zkušenost společně reflektují. Témata v rámci setkávání 1. Historická gramotnost v systému revidovaného kurikula. Cíle historického vzdělávání v kurikulu, Modely HG, vymezení modelu 4+1, základní gramotnosti a klíčové kompetence v historickém vzdělávání, hodnotový rámec výuky, kontroverze 2. Strukturovaná badatelská výuka v dějepise. Badatelský oblouk, model E-U-R, historické zdroje. Badatelská otázka a její význam, rizika badatelské výuky 3. Témata moderních dějin. Co a proč učit o moderních dějinách. Jaké obsahy jsou nezbytné a jaké lze vypustit? Co si dát do tematického plánu 4. Kritéria hodnocení a zpětná vazba. Jak hodnotit badatelské výstupy žáků? Co nám může pomoci stanovovat hodnotící kritéria? Jak smysluplně využívat multiple choise? Příklady dobré a špatné praxe. 5. Kompetenční model historického vzdělávání. K čemu nám může být výuka soudobých dějin. Jak organizovat výuku soudobých dějin. Závěrečné shrnující setkání.

Mohlo by Vás také zajímat

Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda)

Kód akce: 105202
Termín
13.02.2024
Místo konání
Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové
Lektor
Mgr. Tomáš Mikeska
Časová dotace
6 hodin
1 200 Kč
Volná místa
Detail kurzu
Termín
14.03.2024
Místo konání
Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové
Lektor
Mgr. Renata Černilovská, Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
Časová dotace
4 hodiny
550 Kč
Volná místa
Detail kurzu