Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Dějepis jinak - inspirujme se navzájem

Číslo kurzu

105102

Termín
29.11.2024 9:00 - 13:15 hodin
Uzávěrka přihlášek

23.11.2024

Kapacita

Volná místa

Místo

Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
5 vyučovacích hodin
Určeno
učitelům dějepisu 2. stupně ZŠ
Lektor

Mgr. Michal Bureš

Akreditace

Program není akreditován MŠMT

Garant

Bc. et Bc. Marcela Pavlová

pavlova@kkivi.cz

Popis Kurzu

Společný workshop s inspirativními učiteli dějepisu s originálním přístupem. Jak v žácích vzbudit zájem o historii - dějiny lidstva, Evropy, své země i obce? Jaký je smysl hodin výuky dějepisu? Jak oživit výuku historie? Setkání se zajímavými lidmi, kteří jsou ochotni sdílet své know-how týkající se jejich přístupu a metod ve výuce dějepisu na druhém stupni základní školy. Mnohé si vyzkoušíme, zažijeme, každý účastník je zároveň zván k aktivní účasti a sdílení vlastních zkušeností. Většinu času budeme po krátkém úvodu věnovat mozaice konkrétních aktivit, které si každý může odnést do vlastních hodin.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 500 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda)