Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte

Číslo kurzu

202102

Termín
16.10.2024 8:30 - 15:15 hodin
Uzávěrka přihlášek

09.10.2024

Kapacita

Volná místa

Místo

Lípová 223, Trutnov

Navigovat sem

Časová dotace
8 vyučovacích hodin
Určeno
učitelům MŠ
Lektor

Mgr. Svatava Vyhlídalová

Akreditace

Program není akreditován MŠMT

Garant

Ing. Stanislava Stierandová

stierandova@kkivi.cz

720516096

Popis Kurzu

Seminář je zaměřen na problematiku dětské kresby jako prostředku rozvoje grafomotorických schopností, vizuomotorické koordinace, prostorové orientace i citového vnímání světa. Jako ukazatele jeho připravenosti, radosti, ale i vývojové nedostačivosti. Vývoj kresby ve vztahu k vývojovému období dítěte (emocionální, komunikační a mentální úroveň). Kvalita jemné motoriky. Příčiny grafomotorických a psychomotorických poruch, prostorová orientace, představivost, rytmizace pohybu, přesnost. Vliv kresby na zmírnění napětí dítěte.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 800 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Mateřská škola