Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost (a pro výkon asistenta pedagoga a vychovatele) / 1. semestr

Číslo kurzu

101127

Termíny
07.11.2024 8:30 - 15:15 hodin, zahájení studia
14.11.2024 8:30 - 15:15 hodin
21.11.2024 8:30 - 16:05 hodin
28.11.2024 8:30 - 15:15 hodin
12.12.2024 8:30 - 16:05 hodin
16.01.2025 8:30 - 16:05 hodin
23.01.2025 8:30 - 15:15 hodin
Uzávěrka přihlášek

31.10.2024

Kapacita

Volná místa

Místo

Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
120 vyučovacích hodin
Určeno
pedagogickým pracovníkům s minimálně středním vzděláním s maturitní zkouškou, dále absolventům VOŠ nebo VŠ pro výkon vychovatele
Lektor

tým odborných lektorů

Akreditace

MSMT- 13408/2023-5-481

Garant

Ing. Stanislava Stierandová

stierandova@kkivi.cz

720516096

Popis Kurzu

Dvousemestrové studium k získání kvalifikace pedagoga volného času podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb., § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a dle standardu č. j. MSMT-42447/2013 v rozsahu 120 vyučovacích hodin. Obsahuje 3 vzdělávací moduly - Základy obecné pedagogiky a didaktiky, Základy psychologie, Základy pedagogiky volného času + nepovinný seminář k vypracování závěrečné práce. Je zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a zkouškou. Úspěšný absolvent získá osvědčení k doložení kvalifikace pro výkon práce pedagoga volného času a asistenta pedagoga (absolventi VOŠ nebo VŠ i pro výkon vychovatele).

Poznámka

Přihlášení a platbu a proveďte nejpozději do termínu uzávěrky pro přihlašování, tj. do 31.10.2024 (platba v hotovosti na místě není možná). Pokračování studia ve 2. pololetí šk. roku 2024/2025, a to v termínech: 13. 2., 27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4. 2025. Termín záv. zkoušky 15. 5. 2025. Změna termínů vyhrazena.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 15 000 Kč / celé studium bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Termín
22.11.2024
Místo konání
Komenského náměstí 45, Jičín
Lektor
Mgr. Libuše Třískalová
Časová dotace
4 vyučovací hodiny
1 000 Kč
Volná místa
Detail kurzu