Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Studium pro přípravu pedagogů volného času vykonávajících dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání

Číslo kurzu

101128

Termíny
07.11.2024 8:30 - 13:30 hodin, zahájení studia
14.11.2024 8:30 - 15:15 hodin
21.11.2024 8:30 - 12:50 hodin
28.11.2024 8:30 - 12:50 hodin
16.01.2025 8:30 - 16:05 hodin
23.01.2025 8:30 - 15:15 hodin
Uzávěrka přihlášek

31.10.2024

Kapacita

Volná místa

Místo

Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
40 vyučovacích hodin
Určeno
pedagogickým pracovníkům s minimálně středním vzděláním s výučním listem
Lektor

tým odborných lektorů

Akreditace

MSMT- 13408/2023-5-481

Garant

Ing. Stanislava Stierandová

stierandova@kkivi.cz

720516096

Popis Kurzu

Studium k získání kvalifikace pedagoga volného času podle § 22, odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a dle standardu č. j. MSMT-42447/2013 v rozsahu 40 vyučovacích hodin. Obsahuje 3 vzdělávací moduly - Základy pedagogiky, Základy psychologie a Vybraná témata pedagogiky volného času. Je zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a zkouškou.

Poznámka

Přihlášení a platbu a proveďte nejpozději do termínu uzávěrky pro přihlašování, tj. do 31.10.2024 (platba v hotovosti na místě není možná). Termín závěrečné zkoušky se předpokládá dne 27. 2. 2025. Změna termínů vyhrazena.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 5 000 Kč / celé studium bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl