Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Studium k výkonu specializované činnosti - prevence sociálně patologických jevů/1. semestr

Číslo kurzu

101109

Termíny
10.10.2024 9:00 - 14:45 hodin
23.10.2024 9:00 - 14:45 hodin
06.11.2024 9:00 - 14:45 hodin
20.11.2024 9:00 - 14:00 hodin
10.12.2024 9:00 - 14:45
17.12.2024 9:00 - 14:45 hodin
07.01.2025 9:00 - 14:45 hodin
22.01.2025 9:00 - 14:45 hodin
Uzávěrka přihlášek

20.04.2024

Kapacita

Žádná volná místa

Místo

Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
250 vyučovacích hodin
Určeno
absolventům magisterského studijního programu jakéhokoliv učitelského oboru, nebo absolventům magisterského studia neučitelského zaměření, doplněného o pedagogické vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., kteří jsou, nebo se připravují na pozici školního metodika prevence
Lektor

tým odborných lektorů

Akreditace

Program je v akreditačním řízení

Garant

Mgr. Eva Voláková

volakova@kkivi.cz

777340409

Popis Kurzu

První semestr celkem 4semestrového studia pro získání způsobilosti k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů dle zákona č. 563/2004 Sb., a § 9 c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., v celkové délce 250 hodin (200 hodin výuky a 50 hodin odborných stáží). Obsahuje 9 základních modulů - Poradenské systémy a primární prevence ve školství, Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence, Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb, Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy, Systém primární prevence ve školství, Školní třída, její vedení a diagnostika, Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu), Sociálně nežádoucí jevy, Monitorování a evaluace primární prevence. V rámci prvního roku studia vypracují frekventanti ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů. Celé studium bude zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a složením závěrečné zkoušky před zkušební komisí.

Poznámka

Možno hradit ze šablon OP JAK.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 8 000 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl