Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Jediná žena na českém trůně - Marie Terezie

Číslo kurzu

205103

Termín
08.01.2025 8:30 - 15:15 hodin
Uzávěrka přihlášek

31.12.2024

Kapacita

Volná místa

Místo

Lípová 223, Trutnov

Navigovat sem

Časová dotace
8 vyučovacích hodin
Určeno
učitelům ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Lektor

Mgr. Ivan Bauer

Akreditace

Program není akreditován MŠMT

Garant

Ing. Stanislava Stierandová

stierandova@kkivi.cz

720516096

Popis Kurzu

Seminář nabídne ucelené informace o životě jediné ženy na českém trůně - Marie Terezie. Informace o mezinárodních vztazích i vnitřních reformách. Nahlédnutí do školy i do soudní síně, mezi obrozence i mezi politiky. Práce s rodokmenem a mapou monarchie, přehled reforem v různých oblastech života, skupinová hra (manufaktura), párová hra (boj o území). Školní deníky a práce s textem o selském povstání. Souběžně probíhající národní obrození a obrozenci Česká expedice. Brusiči, germanismy, F. S. Kodym. Dobová kultura i každodennost.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 800 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda)