Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Číslo kurzu

100105

Termíny
04.10.2024 15:30 - 17:30 hodin
05.10.2024 9:00 - 17:30 hodin
18.10.2024 9:00 - 17:30 hodin
19.10.2024 9:00 - 17:30 hodin
08.11.2024 9:00 - 17:30 hodin
09.11.2024 9:00 - 17:30 hodin
22.11.2024 9:00 - 17:30 hodin
23.11.2024 9:00 - 17:30 hodin
06.12.2024 9:00 - 17:30 hodin
07.12.2024 9:00 - 17:30 hodin
06.02.2025 9:00 - 13:00 hodin - závěrečné zkoušky
07.02.2025 9:00 - 13:00 hodin - závěrečné zkoušky
Uzávěrka přihlášek

10.09.2024

Kapacita

Poslední volné místo

Místo

Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
123 vyučovacích hodin
Určeno
ředitelům škol a školských zařízení, kteří zatím nesplňují podmínku pro výkon funkce dle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a dalším zájemcům, pedagogickým pracovníkům, kteří uvažují o řízení školy v budoucnu, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Lektor

PaedDr. Milan Štoček, Mgr. Bc. Miluše Urbanová PhD., Mgr. Svatava Odlová, Bc. Ilona Špráchalová, Robert Křepinský, Mgr. Šárka Šantrochová, Ing. Blanka Bartoňová

Akreditace

Program je v akreditačním řízení

Garant

Ing. Jaroslav Jirásko, MBA

jirasko@kkivi.cz

Popis Kurzu

Akreditované studium pro získání způsobilosti pro řídící činnosti dle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Celková časová dotace je 123 hodin (105 hodin výuka a 18 hodin manažerská stáž). Obsah studia je vytvořen dle aktuálního standardu MŠMT pro udělování akreditací. Vzdělávací program je zaměřen na znalostí a dovedností v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení a přinese komplexní vhled na práci ředitele školy či školského zařízení v celé komplexní šíři. Studium se skládá ze čtyř modulů - školské právo, pracovní právo, financování školy, školský management. Ukončení studia: Studium bude ukončeno vypracováním a obhájením závěrečné písemné práce na téma z předem vybraného okruhu témat. Práce bude vypracována za podpory odborného garanta a zároveň bude určen i oponent, bude obhájena při závěrečných zkouškách. Další podmínkou ukončení studia je přezkoušení (účastník si vylosuje znalostní otázku). Součástí závěrečného pohovoru bude reflektivní zhodnocení manažerské stáže. Podmínkou je splnění docházky 75% teoretické části a 100% docházky na manažerských stážích. Dokladem o studiu bude osvědčení splňující požadavky ke zvýšení kvalifikačních předpokladů.

Poznámka

Část teoretické výuky proběhne online. Konkrétní dotazy směřujte na garanta akce Jaroslava Jirásko, reditel@kkivi.cz

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 14 900 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Školský management

Termíny
04.10.2024
05.10.2024
18.10.2024
19.10.2024
08.11.2024
09.11.2024
22.11.2024
23.11.2024
06.12.2024
07.12.2024
06.02.2025
07.02.2025
Místo konání
Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové
Lektor
PaedDr. Milan Štoček, Mgr. Bc. Miluše Urbanová PhD., Mgr. Svatava Odlová, Bc. Ilona Špráchalová, Robert Křepinský, Mgr. Šárka Šantrochová, Ing. Blanka Bartoňová
Program je v akreditačním řízení
Časová dotace
123 vyučovacích hodin
14 900 Kč
Poslední volné místo
Detail kurzu