Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Projekt Vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování a v oblasti podpory duševního zdraví

září – prosinec 2022

 

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022.

Leták ke stažení – VP PROJEKT MŠMT