Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Vzděláváme pedagogy
v Královéhradeckém kraji

O nás

Kdo jsme

Školské zařízení je příspěvková organizace, zřizovaná Královéhradeckým krajem, s dlouhou tradicí a mnohaletými zkušenostmi v oblasti vzdělávání zejména pedagogů, ale i širší veřejnosti.

Personální zastoupení máme aktuálně ve všech 5 okresech Královéhradeckého kraje a naším hlavním cílem je poskytování odborné podpory škol a školských zařízení. Prostřednictvím široké nabídky a realizace kvalitních vzdělávacích programů napříč obory chceme prohlubovat a rozšiřovat znalosti a dovednosti pracovníků škol a školských zařízení či je minimálně motivovat k cílenému, systematickému vzdělávání a dalšímu profesnímu rozvoji.  Poskytováním dalších služeb, např. odborným poradenstvím, koordinací soutěží a přehlídek atd., chceme v rámci možností organizace přispívat k další účinné podpoře školských subjektů v kraji dle jejich aktuálních potřeb. V rámci obecně využitelných témat jsme schopni na základě zájmu poskytovat vzdělávací služby i pro nepedagogickou veřejnost.

Organizace je akreditovaným zařízením v rámci systému DVPP a disponuje velkým množstvím vzdělávacích programů, včetně kvalifikačních studií, které získaly akreditaci MŠMT ČR.

Co děláme

Ve spolupráci se zkušenými lektory vymýšlíme, připravujeme a realizujeme:

  • krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací programy (kvalifikační studia, přednášky, semináře, pracovní dílny, exkurze, hospitace…) napříč různými obory, stupni a typy škol a ŠZ, které jsou ve většině případů akreditovány MŠMT ČR;
  • celostátní konference a setkání;
  • programy na „míru“ dle požadavků objednavatele.

Dále:

  • poskytujeme konzultační a poradenské služby (aktuálně bezplatně v rámci projektu I-KAP KHK II);
  • spolupracujeme se školami při organizaci soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, které organizačně koordinujeme;
  • v rámci provozních možností poskytujeme další služby dle potřeb a požadavků klientů.

Programy na míru

Většinu vzdělávacích programů, uveřejněných v aktuální programové nabídce či nabídkách v předchozích obdobích, lze v případě zájmu přizpůsobit a připravit na „míru“ pro konkrétního objednatele dle jeho konkrétních požadavků. Máte-li tedy zájem tuto možnost využít, stačí si vybrat konkrétní program, navrhnout termín a místo konání a obrátit se na nás. Bude-li to možné, program pro vás zajistíme „na klíč“.

NAŠI PARTNEŘI

Jsme členem Asociace krajských vzdělávacích zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové

Centrum investic, rozvoje a inovací

VODA-ZDARMA.cz do škol

UNICEF

 

 

 

V číslech

16
let zkušeností
740
ročně nabízených programů
4500
odučených hodin ročně
5152
schválených akreditací
8 530
proškolených účastníků ročně