Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace
Číslo kurzu

501204

Termín
30.03.2023 13:00 - 17:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

23.03.2023

Kapacita

Volná místa

Místo

Pražská 931, Náchod

Navigovat sem

Časová dotace
4 hodiny
Určeno
učitelům MŠ, ZŠ a asistentům pedagoga
Lektor

Mgr. Hana Otevřelová

Akreditace

MSMT-10603/2020-2-394

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@kkivi.cz

722569515

Popis Kurzu

Seminář seznámí se základními informacemi k problematice grafomotoriky u dětí předškolního věku a u dětí na počátku školní docházky. Úvod do problematiky grafomotoriky. Seznámení s vlivem psychomotorického vývoj dítěte na rozvoj grafomotoriky. Vycházíme z anamnestických údajů. Sledované oblasti, které spoluvytváří základ kvalitní grafomotoriky - koordinace pohybu, hrubá motorika, jemná motorika, senzomotorika, vizuomotorika. Lateralita - vývoj laterality, druhy a typy laterality a její diagnostika. Vliv jednotlivých druhů na grafomotoriku. Seznámení s vývojovými stádii kresby, význam pro rozvoj dítěte, podpora a důležitost správných návyků při kreslení a psaní. Poloha těla při psaní, výběr psacího náčiní, úchop tužky při psaní, správné sezení, postavení a uvolnění ruky při psaní. Psaní leváků a praváků. Jak motivovat děti ke kreslení, psaní. Jak a kdy začít případné nedostatky kompenzovat. Grafomotorické cviky - kdy a jak začít s cíleným rozvojem grafomotoriky. Náročnost jednotlivých grafomotorických prvků od jednoduchých po složitější, co dělat, když se nedaří. Spolupráce neurologa, fyzioterapeuta. Informační zdroje.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 000 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl