Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Projekty

Vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování a v oblasti podpory duševního zdraví.

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022.


 

Prevence rizikového chování a zdravý životní styl

Realizace VP s částečnou finanční podporou Královéhradeckého kraje