Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Povinně zveřejňované údaje

Povinně zveřejňované údaje

Informace zveřejňované o povinném subjektu

Rozpočet

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 2023

Rozpočtový výhled hospodaření 2025 – 2026

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace (dále jen „ŠZ“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje ve všech případech, uvedených v samostatném souboru „Přehled zpracovávaných osobních údajů“ v záložce „GDPR“ na webových stránkách organizace www.kkivi.cz.

Na ŠZ je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID smtpech, e-mailem na adrese hradec@kkivi.cz, nebo poštou na adrese Na Okrouhlíku 1371/30,  Hradec Králové.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na ŠZ obracet za účelem uplatnění

  • práva na informace o zpracování osobních údajů
  • práva na přístup k osobním údajům
  • práva na opravu osobních údajů
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • práva na výmaz osobních údajů
  • práva na přenositelnost osobních údajů
  • práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • práva nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování
  • práva dát a odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Výše uvedená práva je možné uplatnit prostřednictvím žádosti, jejíž formulář bude k dispozici v záložce „GDPR“ na webových stránkách organizace www.kkivi.cz.

Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů je p. Jan Makovec – kontakt: tel. 777 640 466, e-mail: janmakovec@gmail.com

V Hradci Králové 1. února 2023
Ing. Jaroslav Jirásko, MBA v. r.
ředitel organizace