Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Šablony

Naše celková programová nabídka obsahuje mimo jiné i vzdělávací programy, které splňují požadavky "šablon". Vzhledem k tomu, že akreditace MŠMT ČR, ačkoliv bychom si to přáli, zároveň negarantuje možnost zařazení jednotlivých programů do "šablon", naše organizace nepřebírá odpovědnost za výběr Vámi zvolených programů. Výběr vhodného programu pro tyto účely je tedy výhradně v kompetenci školy jako příjemce finanční podpory z OP VVV. Současně nabízíme programy, které lze financovat z šablon OP JAK.
Podrobnější informace spolu s anotací a časovou dotací naleznete u jednotlivých programů vybraných v programové nabídce v sekci Kurzy. Na požádání lze také získat informace od garantů jednotlivých vzdělávacích programů.