Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Novinky v oblasti primární prevence rizikového chování

Číslo kurzu

201107

Termín
10.11.2022 8:30 - 14:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

03.11.2022

Kapacita

Volná místa

Místo

Lípová 223, Trutnov

Navigovat sem

Časová dotace
8 hodin
Určeno
učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ, metodikům prevence, asistentům pedagoga a vychovatelům školských zařízení
Lektor

Mgr. Martin Kaliba, Ph.D.

Akreditace

MSMT-13653/2021-3-589

Garant

Ing. Stanislava Stierandová

stierandova@kkivi.cz

720516096

Popis Kurzu

Seminář zaměřený na informace a příklady postupů využitelných v primární prevenci rizikového chování žáků, v práci s třídním klimatem a v třídnických hodinách. Aktuální trendy v dané oblasti, vybrané on-line nástroje, aplikace a pomůcky pro preventivně výchovnou práci. Možnosti realizace daných aktivit (nejen) v období distančního vzdělávání. Organizace třídnických hodin a komunitních skupin on-line, příklady dobré praxe a podpůrných projektů. Možnosti využití deskových her v primární prevenci - důraz na rozvoj kompetencí pro 21. století, life skills, databáze vhodných deskových her pro dílčí věkové skupiny, adaptace na on-line prostředí. Využití únikových her v primární prevenci - filosofie únikových her, příklady a adaptace na off-line prostředí. Seznámení s náměty pro konkrétní situace, příklady aktivit - zahřívací, hladičky, kooperativní hry.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 600 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl