Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Mindfulness jako podpora zvládání nároků současné doby

Zrušeno
Číslo kurzu

501201

Termín
07.02.2023 9:00 - 15:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

31.01.2023

Kapacita

Volná místa

Místo

Pražská 931, Náchod

Navigovat sem

Časová dotace
8 hodin
Určeno
učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor

Ing. Marcela Roflíková, MBA

Akreditace

MSMT-7550/2021-2-367

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@kkivi.cz

722569515

Popis Kurzu

Seminář umožní pedagogům získat vlastní zkušenost s využitím mindfulness v pedagogické a výchovné praxi především v současné době nejistoty a změn, které kladou extrémní nároky na psychiku. Možnosti využití jak pro práci se žáky (rozvoj empatického přístupu, zvědomování emocí a myšlenek), tak pro svůj vlastní profesní a soukromý život (posílení odolnosti vůči stresu, spokojenost, péče o sebe a své zdroje energie, předcházení syndromu vyhoření). V čem spočívá náročnost současné doby a jaká jsou rizika pasivního nebo reaktivního postoje. Seznámení s benefity a vědeckými argumenty mindfulness, rozvíjení všímavosti a všímavé komunikace. Příklady cvičení pro rozvíjení všímavosti, zápis vlastní zkušenosti a sdílení zkušenosti s ostatními, podoba cvičení pro použití během pracovního dne, stanovení záměru jak se cvičením pracovat. Témata praktických cvičení - zklidnění mysli a redukce stresu, zlepšení soustředění, rychlý odpočinek, zvládání náročných situací. Témata praktických cvičení - laskavost jako pomoc pro zvládání náročných situací, všímavá komunikace a interakce s ostatními lidmi. Reflexe - možnosti pro aplikaci získaných dovedností při práci se žáky v prezenční praxi i v online prostředí.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 600 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl