Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Aby tělocvik bavil i nesporťáky

Číslo kurzu

508201

Termín
28.04.2023 9:00 - 14:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

21.04.2023

Kapacita

Žádná volná místa

Místo

Náchod, MC Hopsáček, Zelená 157/E

Navigovat sem

Časová dotace
6 hodin
Určeno
učitelům 1. stupně ZŠ a tělesné výchovy 2. stupně ZŠ, pedagogům volného času
Lektor

Mgr. Dita Culková, Ph.D.

Akreditace

MSMT-13010/2022-3-608

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@kkivi.cz

722569515

Popis Kurzu

Seminář je zaměřen na méně tradiční metody v tělesné výchově, které pomohou aktivizovat k pohybovým činnostem i žáky méně pohybově nadané - didaktické hry, psychomotorické činnosti, interaktivní rozcvičky, mezipředmětové přesahy, zpětná vazba v TV. Při semináři budou zohledněny vývojové možnosti a odlišnosti dílčích cílových skupin. Reflexe RVP ZV a ŠVP, cíle realizované a realizovatelné v TV. Zahájení hodiny TV, náměty na činnosti pro zábavné a funkční zahájení cvičební jednotky, ukázky interaktivních činností. Průpravná část hodiny TV, rozcvičky ano nebo ne? Interaktivní a alternativní formy pro průpravnou část. Náměty na činnosti pro hlavní část hodiny TV, hravé štafety a jiné běžecké hry a běžecké činnosti s mezipředmětovým přesahem. Jak aktivizovat žáky nesporťáky - příklady emočně-motivačních determinantů. Rozvoj tělesné zdatnosti a obratnosti herními formami, deskové a společenské hry jako součást variabilního provozu a kruhového tréninku. Zpětná vazba v tělesné výchově, ukázky časově nenáročných technik s využitím pohybu a práce s tělem.

Poznámka

S sebou přineste pohodlné oblečení a přezůvky do tělocvičny.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 200 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Tělesná výchova