Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Vztahy mezi žáky ve školní třídě

Zrušeno
Číslo kurzu

501210

Termín
02.05.2023 9:00 - 15:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

24.04.2023

Kapacita

Poslední 4 místa

Místo

Pražská 931, Náchod

Navigovat sem

Časová dotace
8 hodin
Určeno
učitelům ZŠ, SŠ, asistentům pedagoga
Lektor

Mgr. Vratislav Holeček

Akreditace

MSMT-28418/2022-3-1003

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@kkivi.cz

722569515

Popis Kurzu

Seminář přibližuje význam kvality mezilidských vztahů v prostředí školy, ve vyučovacím a zejména výchovném procesu a snaží se prohloubit zájem pedagogů zkoumat sebe sama jako možný nástroj, kterým lze kvalitu vztahů cíleně zkvalitňovat a tím prohlubovat důležitou součást vlastní pedagogické odbornosti. Význam vztahů mezi žáky, možnosti a limity jejich ovlivňování - vzájemné emoční sdílení Vztah učitele a žáků jako nástroj ovlivňování dění ve třídě v běžných situacích, v třídnických hodinách nebo v hodinách etické výchovy - formováním spojenectví pedagoga s žáky v rámci třídy jako sociální komunity. Proč neučit žáky o mezilidských vztazích jako o předmětu a jak učit žáky vztahy žít, angažovat se v nich a využívat je jako nové životní zkušenosti žáků i pedagogů. Reflexe některých limitů formování vztahů ve třídě - skladba žáků třídy jako jeden z hlavních limitujících faktorů ovlivňování vztahů mezi žáky. Vztahový a nevztahový učitel - důležitá cesta vlastní sebereflexe, zda je toto moje cesta - prostor pro diskuzi a kazuistiky. Souvislost vztahů mezi žáky ve třídě a vztahů v pedagogickém sboru školy, kvalita vztahů mezi žáky a efektivita učení. Poruchy vztahů mezi žáky a možnosti jejich řešení - pasivní a agresivní žák a jeho problémové chování - využívání běžných výchovných opatření a prostředků. Hledání alternativních (nehodnotících) cest, kdy poruchy ve vztazích nejsou chápány jako nežádoucí jevy, ale jako přirozené příležitosti k rozvoji dosud neobjevených sociálních a komunikačních dovedností.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 600 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Termíny
09.02.2024
10.02.2024
23.02.2024
24.02.2024
28.02.2024
08.03.2024
09.03.2024
23.03.2024
05.04.2024
06.04.2024
19.04.2024
25.04.2024
02.05.2024
03.05.2024
Místo konání
Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové
Lektor
Mgr. Martin Kaliba, Ph.D., MBA, Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D., PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Vratislav Holeček, Mgr. Petra Lněničková
Akreditováno
Časová dotace
120 hodin
2 000 Kč (UA studenti zdarma, studenti bez maturity 10 400 Kč)
Žádná volná místa
Detail kurzu