Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Řeč těla. Neverbální komunikace (Přesunuto na další pololetí- nemoc lektora)

Zrušeno
Číslo kurzu

101215

Termín
05.04.2023 9:00 - 14:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

29.03.2023

Kapacita

Žádná volná místa

Místo

Štefánikova 566, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
5 hodin
Určeno
učitelům MŠ, ZŠ, speciálních škol, ZUŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času
Lektor

Mgr. Svatava Vyhlídalová

Akreditace

MSMT-21528/2021-3-765

Garant

Bc. et Bc. Marcela Pavlová

pavlova@kkivi.cz

Popis Kurzu

Seminář seznámí účastníky semináře s možnostmi neverbální komunikace a nutnost jejího porozumění pro sledování sociálního, emočního, kognitivního vývoje dětí a žáků. Vizuální signály. Gestikulace, gesta jako symboly, gesta ve vztahu k rozvoji řeči, využití v komunikaci, v učení a ve vztahu kognitivní zátěže. Pohled (výrazy obličeje); pohled jako známka vědění, pohled a duševní vývoj, pohled jako komunikační prostředek, zraková komunikace. Dotyk, sociální vývoj a vazba - pravidla a děti, zdroje úzkosti související s dotykem. Formou hry a prožitku možnost rozvíjet kvalitu sociálních vztahů dětí a žáků a kvalitu jejich sociálně emočního vývoje (rozlišovat výrazy tváře, radost, překvapení, brát na vědomí tzv. komunikační vodítka jako celek, včetně záměrnosti, vizuálních signálů, naučené komunikace). V průběhu vzdělávacího programu budou zohledněny věkové rozdíly dětí a žáků, se kterými účastníci pracují.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 000 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl

Kód akce: 101217
Termín
18.03.2024
Místo konání
Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové
Lektor
Mgr. et Bc. Daniela Kykalová
Časová dotace
4 hodiny
800 Kč
Poslední volné místo
Detail kurzu
Termíny
08.02.2024
22.02.2024
29.02.2024
07.03.2024
21.03.2024
04.04.2024
23.05.2024
Místo konání
Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové
Lektor
Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D., MBA, Mgr. Dagmar El-Hmoudová, Ph.D., Mgr. Martin Kaliba, Ph.D., MBA, Mgr. Carmen Simonová, PaedDr. Milan Štoček
Akreditováno
uhrazen na počátku studia
Žádná volná místa
Detail kurzu