Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Aplikace anglického jazyka do dalších vyučovacích předmětů

Zrušeno
Číslo kurzu

504202

Termín
09.06.2023 9:00 - 14:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

02.06.2023

Kapacita

Volná místa

Místo

Pražská 931, Náchod

Navigovat sem

Časová dotace
5 hodin
Určeno
učitelům 1. stupně ZŠ a speciálních škol
Lektor

Mgr. Sylvie Sedláčková

Akreditace

MSMT-27459/2021-3-941

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@kkivi.cz

722569515

Popis Kurzu

Seminář seznámí s postupy a metodami vhodnými pro aplikaci cizího jazyka do dalších předmětů, příprava na hodinu, příklady aktivit v jednotlivých předmětech. Možnosti využití multisenzoriální metody výuky, činnostního a zážitkového učení. Obecné postupy pro aplikaci angličtiny do dalších předmětů. Základy metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) a metody TPR (Total Physical Response). Multisenzoriální metoda výuky, činnostní a zážitkové učení. Stručné uvedení do problematiky podpořené konkrétními příklady, poskytnutí zdrojů pro podrobnější studium. Příprava na vyučovací hodinu, obecné zásady a příprava pro jednotlivé předměty. Nabídka aktivit. Využití metody TPR a práce s didaktickými pomůckami pro posílení porozumění žáků. Seznámení s možnostmi aplikace angličtiny v dalších předmětech, zakomponování předmětu do běžné práce ve třídě. Využití metody TPR a práce s didaktickými pomůckami pro posílení porozumění žáků. Ukázky konkrétních aktivit pro jednotlivé předměty. Český jazyk, čtení (TPR storytelling), matematika (slovní úlohy), prvouka, vlastivěda a přírodověda (možnosti práce s učebnicí, činnostní učení za využití reálií), výtvarná výchova, pracovní činnosti a tělesná výchova (činnostní učení s využitím metody TPR). Ukázky individualizace jednotlivých aktivit, přizpůsobení schopnostem a dovednostem jednotlivých žáků.

Poznámka

Vhodné pro učitele s jazykovou úrovní minimálně B1 podle SERRJ.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 000 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Cizí jazyky a literatura

Kód akce: 404201
Termín
22.05.2024
Místo konání
Komenského náměstí 45, Jičín
Lektor
MAppLing. Monika Skořepová
Časová dotace
6 hodin
1 200 Kč
Volná místa
Detail kurzu