Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Práce pedagoga s žáky s poruchami chování vyžadujícími pedopsychiatrickou péči

Číslo kurzu

101124

Termíny
11.12.2023 9:00 - 15:00 hodin
12.12.2023 9:00 - 15:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

04.12.2023

Kapacita

Poslední 4 místa

Místo

Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
14 hodin
Určeno
učitelům ZŠ, SŠ, speciálních škol, vychovatelům, metodikům prevence, asistentům pedagoga
Lektor

Mgr. Roman Pavlovský, PaedDr. Jiří Pilař

Akreditace

MSMT-13010/2022-3-608

Garant

Mgr. Eva Voláková

volakova@kkivi.cz

777340409

Popis Kurzu

Vzdělávací program v celkové délce 14 hodin. Podpora pedagogů pro jejich činnost v oblasti prevence rizikového chování a při řešení problémů týkajících se vztahů mezi žáky, aktivizace žáků, práce se žáky s poruchami chování a s duševními poruchami. Komunikační přístupy k žákům s rizikovým chováním vyžadujícím pedopsychiatrickou péči (mentální retardace, autismus, poruchy chování, těžká deprivace). Agresivita a další poruchy chování ve škole a mimo ni včetně jejich příčin. Zvládání agrese a agresivních raptů žáků pedagogem. Problematika komunikace mezi pedagogem, rodičem a žákem včetně patologie. Rozvoj kompetencí a dovedností pedagogů v oblasti strategií a metod práce s uvedenou cílovou skupinou žáků. Ukázka formy práce - Bálintovský supervizní seminář.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 3 500 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl