Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Škola koučinku

Zrušeno
Číslo kurzu

100211

Termíny
15.04.2024 9:00 - 15:30 hodin
22.04.2024 9:00 - 15:30 hodin
29.04.2024 9:00 - 15:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

09.04.2024

Kapacita

Volná místa

Místo

Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové

Navigovat sem

Časová dotace
24 hodin
Určeno
vedoucím pracovníkům a pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Lektor

Mgr. Bc. Miroslav Jiřička

Akreditace

Program není akreditován MŠMT

Garant

Bc. et Bc. Marcela Pavlová

pavlova@kkivi.cz

Popis Kurzu

1. Úvod do koučinku První část třídenního semináře účastníkům předkládá základní přístupy, techniky a nástroje koučinku a ukazuje možnosti, jak lze koučink v praxi využívat při změně postojů lidí a při jejich motivování. Účastníci získají přehled o základních technikách a nástrojích vedení koučovacího rozhovoru a seznámí se s koučovacími technikami, které urychlují a usnadňují řešení problémů a rozhodování. 2. Základní koučovací dovednosti Prakticky zaměřený nácvik konkrétních koučovacích dovedností. Účastníkům umožňuje procvičení vybraných základních koučovacích nástrojů a technik pod přímým metodickým vedením lektora - kouče, který jim poskytuje bezprostřední zpětnou vazbu a pomáhá jim tak efektivně odstraňovat chyby, jichž se začínající koučové nejčastěji dopouštějí. Jako náměty pro jednotlivá cvičení jsou již v této části používány modelové příklady ze školní praxe i skutečné problémy, které účastníci ve svých školách aktuálně řeší. 3. Koučování ve školní praxi Třetí část třídenního semináře seznamuje účastníky s dalšími možnostmi, jak získané koučovací dovednosti uplatnit v nejrůznějších oblastech školní praxe, včetně samotného výchovně-vzdělávacího procesu. Poukazuje na specifika koučování dětí a věnuje se i koučování samotných školských manažerů.

Poznámka

Program není akreditován MŠMT na základě novely zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a lze jej platit z ONIV.  Mgr. Bc. Miroslav Jiřička (držitel Certifikátu o koučovacích dovednostech Results Coaching Systems, Osvědčení o splnění požadavků tréninkového programu RCS "Koučování k pracovním cílům" a Osvědčení o splnění požadavků tréninkového programu RCS "Nástroje kouče")

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 4 000 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Školský management