Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Prevence rizikového chování a trestněprávní přesah každodenních situací

Číslo kurzu

501203

Termín
17.03.2023 9:00 - 15:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

10.03.2023

Kapacita

Poslední 3 místa

Místo

Pražská 931, Náchod

Navigovat sem

Časová dotace
8 hodin
Určeno
ředitelům škol a školských zařízení, učitelům ZŠ, SŠ, VOŠ, asistentům pedagoga, metodikům prevence
Lektor

plk. PhDr. Ondřej Moravčík

Akreditace

MSMT-21528/2021-3-765

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@kkivi.cz

722569515

Popis Kurzu

Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Nejčastější způsoby protiprávního jednání, se kterými se Policie ČR setkává na školách ve vztahu k žákům či pedagogům. Skutková podstata vybraných přestupků (a trestných činů) na konkrétních kazuistikách a seznámení s ideálními způsoby řešení. Problematika sociálních sítí se zaměřením na Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp a Tik Tok, jejich vazba ke kyberšikaně, jejímu řešení a prevenci. Testování žáků na návykové látky v souvislosti s úpravou platné právní legislativy - aktuální trendy v této oblasti, užívané nástroje pro distribuci drog, rozšířené mýty o držení a užívání omamných a psychotropních látek.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 600 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl