Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Styly - jinakosti v dnešní škole

Číslo kurzu

501209

Termín
11.05.2023 9:00 - 14:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

05.05.2023

Kapacita

Poslední volné místo

Místo

MC Hopsáček, Zelená 157/E, Náchod

Navigovat sem

Časová dotace
5 hodin
Určeno
učitelům ZŠ, SŠ, speciálních škol, metodikům prevence, výchovným poradcům, asistentům pedagoga, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor

Mgr. Martin Kaliba, Ph.D.

Akreditace

MSMT-21528/2021-3-765

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@kkivi.cz

722569515

Popis Kurzu

Seznámení s kulturou jedinců a skupin. Odlišnost kultur jako odraz životní zkušenosti, jejich proměnlivost. Jinakosti žáků v souvislosti se styly mládeže a subkulturami. Přednosti a rizika stylů mládeže a subkultur ve třídě. Hodnotový systém. Sebepoškozování. Právní vědomí. Nabídka konkrétních možností využití interaktivních činností přímo při práci se třídou. Styly a subkultury, základní charakteristika, přehled. Odlišnost kultur, proměnlivost. Punk, skinheads, emo, hooligans, straight edge, gothic, hipsters. Současný pohled na subkultury. Praktické postřehy, jinakosti žáků v souvislosti se styly mládeže a subkulturami. Jinakost - kultura jedince a skupiny jako odraz životní zkušenosti a její proměnlivost. Přednosti a rizika stylů a subkultur. Hodnotový systém. Sebepoškozování. Právní vědomí. Prevence sociálně patologických jevů dle zákona č. 563/2004 Sb., a § 9 c) vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Poznámka

Akce je přeložena na 11.5. a je změna místa konání na MC Hopsáček. Vezměte si s sebou přezůvky.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 000 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl