Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Právní vědomí ředitele školy - webinář

Zrušeno
Číslo kurzu

100206

Termín
15.03.2023 8:30 - 14:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

08.03.2023

Kapacita

Volná místa

Místo

On-line

Časová dotace
6 hodin
Určeno
ředitelům a vedoucím pedagogickým pracovníků škol a školských zařízení
Lektor

Mgr. Karel Bárta

Akreditace

MSMT-28418/2022-3-1003

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@kkivi.cz

722569515

Popis Kurzu

Webinář zprostředkuje poznatky v oblasti legislativy - Zákon č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon, v aktuálním znění. Obecná ustanovení, vzdělávací programy, hodnocení škol a školských zařízení, práva a povinnosti dětí, žáků a zákonných zástupců žáků, práva a povinnosti pedagogických pracovníků, vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření, úprava obsahu, hodnocení a očekávaných výstupů, využití asistenta pedagoga, revize, výchovná opatření, vzdělávání dětí a žáků nadaných, individuální vzdělávací plán, vzdělávání cizinců, dokumentace škol. Jak upravit školní řád a vnitřní řád, co má obsahovat výroční zpráva. Předškolní vzdělávání, cíle předškolního vzdělávání, organizace předškolního vzdělávání, zápis k předškolnímu vzdělávání, povinnost předškolního vzdělávání, individuální vzdělávání dítěte. Základní vzdělávání, zápis k povinné školní docházce, cíle základního vzdělávání, individuální vzdělávání žáka, hodnocení výsledků vzdělávání žáků, řešení přestupků zákonných zástupců. Česká školní inspekce, činnost a výstupy. Pracovní řád, prováděcí vyhlášky, aplikace autorského zákona a občanského zákoníku ve školství. V závěrečné části bude dán prostor pro odbornou diskuzi.

Poznámka

K realizaci webináře bude využita aplikace Microsoft Teams pro školy, která je podporována prohlížečem Google Chrom a Edge.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 200 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Školský management

Termíny
04.10.2024
05.10.2024
18.10.2024
19.10.2024
08.11.2024
09.11.2024
22.11.2024
23.11.2024
06.12.2024
07.12.2024
07.02.2025
08.02.2025
Místo konání
Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové
Lektor
PaedDr. Milan Štoček, Mgr. Bc. Miluše Urbanová PhD., Mgr. Svatava Odlová, Bc. Ilona Špráchalová, Robert Křepinský, Mgr. Šárka Šantrochová, Ing. Blanka Bartoňová
Program je v akreditačním řízení
15 500 Kč
Volná místa
Detail kurzu