Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Emoce, komunikace a řeč těla nejen v práci učitele MŠ

Číslo kurzu

202202

Termín
22.04.2024 9:00 - 14:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

15.04.2024

Kapacita

Poslední 4 místa

Místo

Lípová 223, Trutnov

Navigovat sem

Časová dotace
6 hodin
Určeno
učitelům MŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům škol a školských zařízení
Lektor

Mgr. Svatava Vyhlídalová

Akreditace

Program není akreditován MŠMT

Garant

Ing. Stanislava Stierandová

stierandova@kkivi.cz

720516096

Popis Kurzu

Seminář je zaměřen na emoční a komunikační obtíže ve vztahu pedagog-dítě a v dalších vztazích v pracovním prostředí. Vhled do ontogeneze verbálního rozvoje dítěte, rané dětství (batolecí věk), předškolní věk. Rozvoj schopnosti učitele hledat vhodné komunikační prostředky při práci s dětmi v MŠ s ohledem na věková a vývojová specifika. Komunikačně obtížné situace v prostředí školy. Jak se připravit a jak vést rozhovor s kolegou, s rodiči, jak vzbudit snahu o vzájemné pochopení a porozumění, vstřícné jednání, ochotu spolupracovat. Emoce a nonverbální komunikace, význam nonverbální komunikace ve vztahu k verbálnímu projevu.

Poznámka

Program není akreditován MŠMT na základě novely zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a lze jej platit z ONIV.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 200 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Mateřská škola