Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Paragrafy ve škole - cyklus tří webinářů

Číslo kurzu

100201

Termíny
13.02.2024 14:30 - 16:30 hodin
05.03.2024 14:30 - 16:30 hodin
19.03.2024 14:30 - 16:30 hodin
Uzávěrka přihlášek

09.02.2024

Kapacita

Volná místa

Místo

online

Časová dotace
6 hodin (3 webináře po dvou hodinách)
Určeno
ředitelům škol a školských zařízení, vedoucím školních družin a školních klubů, výchovným poradcům a školním metodikům prevence
Lektor

Mgr. Marie Picková

Akreditace

Program není akreditován MŠMT

Garant

Ing. Jaroslav Jirásko, MBA

jirasko@kkivi.cz

Popis Kurzu

Modul 1: Školská legislativa Právo na vzdělání je možné realizovat řadou různých cest, školy se profilují, volí inovativní přístupy. Vše se ale musí stále odehrávat v zákonných mantinelech, držet se pravidel školské legislativy. Cílem semináře je připomenout základní právní rámec poskytování vzdělání a školských služeb. Zastavit se u omylů a nedopatření a dát prostor pro diskusi k aplikaci právních předpisů v regionálním školství. - školské právo v právním řádu - základní pravidla při poskytování vzdělávání, školní řád - omlouvání absence, výchovná opatření, pravidla hodnocení - dítě - rodič - škola Modul 2: Pedagogičtí pracovníci Není dobré školy bez dobrých učitelů. Pedagogičtí pracovníci mají v mnohém postavení výsadní, v mnohém nezáviděníhodné. Řada pracovněprávních otázek je pro oblast školství upravena zcela specificky. Cílem semináře je upozornit na povinnosti i možnosti školy jako zaměstnavatele, na konkrétních případech ukázat aplikaci zákonné úpravy, zmínit změny v právních předpisech, které přinesl školní rok 2023/2024, odpovědět na související dotazy. - předpoklady pro výkon činnosti - pracovní doba, přímá a nepřímá pedagogická činnost, přespočetné hodiny - odměňování pedagogických pracovníků - péče o pedagogické pracovníky, vzdělávání, uvádějící učitel - změny, které přinesla novela zákona o pedagogických pracovnících od 1. 9. 2023 Modul 3: Správní řád Vzdělání, kterým dítě prochází směřuje jeho další životní cestu. I proto je vzdělávání zásadní otázkou, která v mnohém podléhá přísným pravidlům správního řízení. Cílem semináře je shrnutí postupu ve správním řízení, zdůraznění momentů, na které je třeba myslet, aby byla dodržena procesní práva účastníků vzdělávání. - rozhodování ve správním řízení ve školách - účastníci řízení - postup v řízení - rozhodnutí - specifika v přijímacím řízení V případě zájmu o další téma bude přidán po dohodě s lektorkou ještě jeden termín.

Poznámka

Mgr. Marie Picková, Ph.D. je právnička zaměřující se na školské právo. Pracuje jako právník pro ČŠI, spolupracovala se Středním článkem podpory MŠMT a je autorkou několika metodik. Paní Picková po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze nastoupila do právní kanceláře České školní inspekce. Působila mj. v rozkladové komisi MŠMT nebo ve Stálém výboru pro legislativu Rady vlády. Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti zaměřené především na oblast školské legislativy. Svou téměř 15letou praxi v oblasti školského práva zúročuje také v komisi rady obce pro školství. Odkaz pro připojení bude účastníkům odeslán po uzávěrce přihlášek. Program není akreditován MŠMT na základě novely zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a lze jej platit z ONIV. 

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 200 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Školský management