Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Letní škola inspirace pro asistenty pedagoga

Letní škola je zaměřena na téma problematických žáků, kteří jsou zdánlivě nezvladatelní a problémoví, ale také na společné sdílení témat souvisejících s prací asistenta pedagoga. Program zahrnuje semináře zaměřené na práci s problémovými žáky, na terapeutické přístupy, psychologické aspekty výchovy a spolupráci asistenta pedagoga s učitelem a ostatními partnery. Program se skládá z povinné jádrové části – 12. – 13. 7. v rozsahu 14 vyučovacích hodin a nadstavbové dobrovolné části (nedělní workshopy) v rozsahu 6 vyučovacích hodin.