Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Proběhly závěrečné obhajoby asistentů pedagogů

Závěrečné obhajoby asistentů pedagogů probíhaly v KKIVI 23.-24.1.2024 před odbornou porotou složenou z Mgr. Martina Kaliby, Ph.D., Mgr. Šárky Šantrochové a Ing. Jaroslava Jiráska, MBA. 

Kurz Asistent pedagoga, který byl sponzorován z fondu UNICEF, zvládla většina účastníků. Ti byli zkraje trochu nervozní, ale velmi rychle jim dodal odvahu a pohodu svým přivítáním ředitel KKIVI Jaroslav Jirásko. Obhajoby závěrečných prací se nesly v duchu přátelských rozhovorů na téma jednotlivých prací. Zkušební komise, kterou kromě ředitele KKIVI doplňoval Martin Kaliba a Šárka Šantrochová, byla s drtivou většinou prací spokojena a i přes některé drobné výhrady si účastníci odnesli spolu s osvědčením o zdárném ukončení studia také drobný dárek z rukou pana ředitele.