Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Akademie soudobých dějin pro pedagogy

Akademie soudobých dějin je cyklus seminářů pro dějepisáře a učitele společenských věd, který jsme pro Vás a vaše pedagogy připravili s renomovaným a uznávaným didaktem a historikem Mgr. Jaroslavem Pinkasem, Ph.D. Díky podpoře projektů můžeme tento kurz nabídnout zcela zdarma.

Učitelé si během tohoto cyklu seminářů prohloubí schopnost definovat vzdělávací cíle v souladu s aktuálními kurikulárními trendy (připravované revize RVP ZV), s konceptem oborové gramotnosti v oblasti dějepisu (historická gramotnost) a zásadami badatelské výuky. Prohloubí svou schopnost pracovat s různými typy historických pramenů (vzpomínky, karikatury, audiovizuální zdroje, plakáty, fotografie atp.). Dozví se, jak poskytovat efektivní zpětnou vazbu a stanovovat si hodnotící kritéria v závislosti na potřebách svých žáků.

Přihlašovat se můžete ZDE