Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace

Přijímací řízení - webinář

Číslo kurzu

100208

Termín
23.03.2023 8:30 - 10:00 10:30 - 12:00 12:30 - 14:00 hodin
Uzávěrka přihlášek

16.03.2023

Kapacita

Volná místa

Místo

On-line

Časová dotace
6 hodin
Určeno
ředitelům, zástupcům ředitelů a vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor

RNDr. Ing. Eva Urbanová

Akreditace

MSMT-27459/2021-3-941

Garant

Mgr. Markéta Mrázková

mrazkova@kkivi.cz

722569515

Popis Kurzu

Webinář je zaměřený na seznámení účastníků s přijímáním dětí a žáků ke vzdělávání. Základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.), prováděcí předpisy týkající se přijímání dětí a žáků, stanovení kritérií přijetí, podání přihlášky ke vzdělávání a její náležitosti, účastníci řízení a jejich zastoupení, založení správního spisu a jeho vedení. Tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování, užívání razítek, náležitosti rozhodnutí/usnesení a dalších dokumentů ve spisu, evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby. Oznamování rozhodnutí o přijetí do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ; odesílání dokumentů ve správním řízení, jejich doručování, lhůty, odvolací řízení, autoremedura. Ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů), nejčastější chyby při rozhodování ředitele školy, aktuality k datu konání semináře. Evidence účastníků webináře bude vedena formou printscreenu obrazovky, ze kterého bude v souladu s podmínkami stanovenými MŠMT ČR zřejmý počet účastníků a datum a čas pořízení snímku obrazovky.

Poznámka

K realizaci webináře bude využita aplikace Microsoft Teams pro školy, která je podporována prohlížečem Google Chrom a Edge.

Pokyny k platbě

Účastnický poplatek ve výši 1 200 Kč bude uhrazen na základě vystavené faktury, která bude zaslána po uskutečnění akce na e-mail školy. V případě jakýchkoliv specifických požadavků na platbu pište na email herman@kkivi.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Školský management